Politikerdag

Politikerdag

”Politikerdag” Preminlär Program


9.30-10.00       Fikaservering.

10.00                Välkommen tal från Gotland Region och Gotlands Dövas Förening.

10.10-10.30      ”Teckenspråken - hållbar framtid”.

                         Åsa Henningsson - SDR's ordförande.

10.35-10.55      Att lära av förflutna – för vår framtid: dövas kultur & teckenspråk.
                        Johanna Mesch - den första teckenspråkig professor.

11.00-11.20       ”Är det svenska teckenspråket fortfarande en skam?  
                         Isabel Engwall - Teckenspråkets Röst.

11.25-11.45       ”Är det svenska teckenspråket fortfarande en skam?             
                         Rebecca Jonsson - Teckenspråkets Röst.

11.45-12.30       LUNCH (Självkostnad).

12.30-12.50       Dövblinda och Ledsagare.
                         Jan Nyström - Förbundet Sveriges Dövblinda.

12.55-13.15        Teckenspråkig tolk.

                          Åsa Henningsson - Sveriges Dövas Riksförbundet.

13.20- 13.40      Tvåspråkighet och CI

                          Frida - Unga Hörselskadade

13.45-14.05      Debatt: Hur ska vi lösa problem i dövas samhällsutvecklingen?

14.10-14.30       Debatt: Hur ser det ut om 5-10 år?

14.35-14.55      Diskussion i grupper om de två senaste debatter.

15.00                Avslutning för dagen.

15.05-15.30      Fikaservering.

Gotland

Till fastlandet: Ca 10 mil

Yta: 3183 km2

Folkmängd: Ca 63.000

Landskapsväxt: Murgröna

Landskapsdjur: Igelkott

Medeltida kyrkor: 92 st

Språk: Gutniska

Visby är rosornas stad!

Uppdaterat

30 augusti 2019

Copyright @ Dövas Dag 2019