Utställarna

Utställarna

FÖRETAGET OCH HOBBY UTSTÄLLNING

Stockholms Universitet

SIMA Folkhögsskolan

BOUJT- Barn-och Ungdomsjour på teckenspråk

SDUF- Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Teckenbro AB

nWise -Communication for all

FHDBF- Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer

Tolkforall

SVT Teckenspråk

SDI- Svenska Dövidrottsförbundet

Riksteaterns Tyst Teater

Evantia Sweden Filial

UR Teckenspråk

Riksförbundet DHB - Projekt Dövas kulturarv

Iris Hadar AB

Teckenspråkröst

Teckenspråksakademien Sverige AB

Äntligen Nu

T-Meeting

Svenska Kyrkan

Teckenpedagogerna- Västanviks Folkhögskolan

SDR- Sveriges Dövas Riksförbundet

Dramaski

AB Transistor Sweden

Sveriges Dövas Pensionärförening

Slöjdare SörenGOTLÄNDSK UTSTÄLLARE

Lammboden

M Johanssons Smide Gotland AB

Ljungens Bigårdar

Gotland

Till fastlandet: Ca 10 mil

Yta: 3183 km2

Folkmängd: Ca 63.000

Landskapsväxt: Murgröna

Landskapsdjur: Igelkott

Medeltida kyrkor: 92 st

Språk: Gutniska

Visby är rosornas stad!

Uppdaterat

30 augusti 2019

Copyright @ Dövas Dag 2019